Multikulturalizm

Realia anglosaskiej wielokulturowości

... społeczeństwa, ale i prowadzonej polityce proces ten znajduje w krajach anglosaskich. Podłoże ku temu stanowią m.in. tradycje kolonialne owych państw. Wielokulturowość, zw. czasem multikulturalizmem ... narodów (ang. melting pot) i mieszanki ...

dawno temu

Maczety na naszych ulicach

... tego chcą czy nie, nikt nie jest w stanie dłużej podtrzymywać tezy o słuszności multikulturalizmu. Nie ma lekarstwa na wszystkie choroby i nie ma sposobu na jedną “prawdę”. Obecnie coraz bardziej widać ...

dawno temu

Powiązane Tematy