Alicja Zdziechiewicz

Bronimy wartości

Wchodzimy na pokład

Kochanego ciałka...