Małgorzata Tchorzewska

Konkurs na najpiękniejszego pierniczka - rozwiązany!

Konkurs FUKSACJA - rozwiązany!

Jej Szyk w Jej Obiektywie - paryski szyk

Jej Wartość Dodana - Dodatkiem! #15

Jej Szyk w Jej Obiektywie - klasycznie i ciepło