vera lynn

"i ściąłem jednocześnie - chłopca, śnieg, powietrze."