twarda_sztuka

:) :) :)
------------------ "Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni, W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni..."