ca-Sting

"staraj się pokazać to, czego bez Ciebie nikt by nie zobaczył..." Robert Bresson