akimke

Żyj w radości, w miłości, nawet wśród tych, którzy nienawidzą. Żyj w radości, w zdrowiu, nawet wśród chorych. Żyj w radości, w pokoju, nawet wśród dręczonych. Żyj w radości, bez majątku, jak ci lśniący. Zwycięzca sieje nienawiść, bo przegrany cierpi. zostaw wygrywanie i przegrywanie, i odnajdź radość.
Uczucie jest pierwsze więc kto zwracałby uwagę na składnię rzeczy ona cię nigdy nie pocałuje