Polka1973

"Dzięki sztańskiej pysze - jednych nie słucham, drugich nie słyszę... "