Mojent5

Złe chwile są potrzebne, choćby po to, by docenić szczęście, gdy wróci. Jeśli wróci...