Baś_22

"Gdy nie ma gdzie zawrócić trzeba iść naprzód"