Fili80

STABILIZACJA WAGI 67kg - cel osiągnięty po 2 latach za mną MINUS 25 kg Obecnie po wakacjach 70,5 kg po tygodniu SPADEK 2 kg